آدرس تارنمای نویسار به jbahmani.ir تغییر کرد


نویسار، اولین و تنها تارنمای رایگان تبدیل گفتار به نوشتار پارسی بود که بنا به دلایلی تغییر نام داده است.

جهت استفاده از سرویس گفتار به نوشتار پارسی ما، می توانید وارد تارنمای شخصی جمال الدین بهمنی به نشانی jbahmani.ir شده و سپس در صفحه باز شده، از قسمت "خدمات برخط" ، بر روی "تبدیل گفتار به نوشتار پارسی" کلید کنید و یا با کلیک بر روی لینک های زیر به صورت مستقیم وارد تارنما شوید.


جهت ورود به تارنمای جمال الدین بهمنی اینجا کلیک کنید

جهت ورود به تارنمای تبدیل گفتار به نوشتار پارسی به صورت رایگان اینجا کلیک کنید